Υπόθεση

06171340146240
Βιομηχανία μεταλλουργίας

06171340146240
Σιδηροδρομική βιομηχανία

06171340146240
Βιομηχανία πλοίων